Rýchla diagnostika pomáha v rozhodovacom procese lekárom v ambulancii bez nutnosti laboratórnych výsledkov.

FOB Test

FOB Test

Quick CRP