Lympha Press Mini

Lympha Press Mini je prístroj určený pre menšie ordinácie, rehabilitačné centrá alebo na domáce ošetrenie. Masáž prebieha prostredníctvom graduovanej masážnej vlny (postupne sa znižujúci tlak). Je určený pre liečebné a preventívne lymfodrenáže.

Jednoduchosť jeho ovládania a priaznivá cena z neho robí celosvetovo jeden z najpoužívanejších domácich lymfodrenážnych prístrojov pre kompresnú terapie.

Lympha Press Mini – prednosti

 • 24 na sebe nezávislých, tlakových komôr
 • komory aplikátorov sa čiastočne (šupinovite) prekrývajú, žiadne miesta s nižším tlakom
 • plne nastaviteľný tlak od 20 do 80 mmHg, pre bezpečné použitie aj doma
 • jednoduché a intuitívne ovládanie – veľké ovládače
 • tichý chod
 • kompaktné rozmery, jednoduché skladovanie
 • pevná konštrukcia, spoľahlivosť
 • zdravotné certifikácia CE 0344
 • možnosť ošetrenia jednej končatiny, alebo dvoch končatín naraz
 • možnosť kombinovania s mnohými kvalitnými aplikátormi

Prístroj pracuje na princípe sekvenčnej tlakovej vlny:

Cyklus využíva sekvenčné (postupné) plnenie všetkých komôr pre intenzívnu lymfodrenáž. Vzduchové komory sa postupne plnia tlakom jedna po druhej smerom od distálnej k proximálnej časti končatín (od končekov prstov na nohách smerom k bruchu). Prístroj automaticky stráži postupné, tzv. graduované znižovanie tlaku (podobne ako u špecializovaného kompresného prádla), teda smerom ku stredu tela v každej komore musí byť vždy aspoň o 1 mmHg nižší tlak, aby nedochádzalo k spätnému toku lymfy (refluxu).

Program pracuje podobne ako Lympha Gradient u lekárskych prístrojov Lympha Press, ale má šetrnejší priebeh. Postupne narastajúci tlak na začiatku šetrne otvorí stred tela a lymfatické uzliny.

Lympha Press Mini – indikácia:

 • lymfedém (opuch) dolných a horných končatín
 • úľava od svalovej a nervovej bolesti
 • úľava od bolesti z únavy nôh
 • postmastektomický opuch hornej končatiny
 • hojenie vredov žilovej stázy
 • podpora hojenia rán

Technické údaje:

model: 201
terapia: sekvenčná
dĺžka 1 cyklu: 30 sec.
rozsah tlaku: 20 – 80 mmHg
rozmery: 14,5 x 38,5 x 30,5 cm
hmotnosť: 5.1 kg
zdroj: 230V / 50 Hz

Lympha Press Mini možno použiť v kombinácii s týmito aplikátormi:

Lympha Pants
Lympha-Press Optimal

Lympha Jacket
Lympha Pod
Comfy Arm Sleeve
Comfy Leg Sleeve
Zipper Sleeve