Tlakový Holter ABPM 04

ABPM 04 je tlakový Holter pre každodenné použite na 24-hodinové meranie tlaku v ambulantných podmienkach.

ABPM REPORT

Prehľadný výsledok vyšetrenia

Programovateľný ambulantný monitor krvného tlaku. 24-48 hodinovú prevádzku zabezpečujú batérie. Jednou sadou batérií je možné vykonať až 300 meraní. Prístroj umožňuje archivovať výsledky 500 meraní. Programovateľné nastavenie frekvencie meraní a maximálny tlak. Prístroj sa vyznačuje rýchlim meraním a nízkou hlučnosťou. Sériovým optickým káblom je prepojiteľný s ľubovolným osobným počítačom. Vďaka jednoduchému softwarovému vybaveniu je prístroj pružne programovateľný, namerané údaje je možné zobraziť, analyzovať a exportovať do databáz alebo tabuľkových aplikácií (Excel a pod.).

Vyšetrenie: Zariadenie monitoruje krvný tlak počas doby 24/27 alebo 48/51 hodín v pravidelných intervaloch, ktoré sú počítačom preddefinované a lekár ich môže meniť.

TK Holter - pohodlné použitie

TK Holter – pohodlné použitie

Relevantné udalosti je možné manuálne vyznačiť. Vnútorná pamäť disponuje veľkou kapacitou na viac ako 600 meraní.
Vyhodnotenie: po vyšetrení sa namerané dáta prenesú z jednotky do počítača cez USB kábel. ABPM je teda možné pripojiť doslova ku každému počítaču. Softvér vykoná podrobnú automatickú analýzu nameraných hodnôt krvného tlaku a výsledky vyšetrení sa zobrazia ako v grafickej, tak aj v tabuľkovej podobe. Software taktiež vyhodnocuje výsledok MAP (mean arterial pressure), teda strednú hodnotu tlaku počas celej doby merania.
Metóda merania: oscilometrická so stupňovitým znižovaním tlaku a polovodičovým  snímačom.
Tlač: Záverečnú správu je možné vytlačiť a podľa potreby doplniť, môže obsahovať aj poznámky lekára.

Technické špecifikácie:
Rozsah merania: 30-260 mmHg,
pulz: 40-200/minúta.
Pasívna presnosť: +/- 3 mmHg.
Rozmery: 124x82x34 mm.
Hmotnosť s batériami: 350 g.

Obsah balenia:
1x prístroj Holter
1x púzdro na prístroj
1x manžeta pre dospelých
2x vysokokapacitné AA batérie
1x USB rozhranie + kábel
1x CD s aktuálnym softvérom
1x užívateľské informácie + návod na použitie
1x obal na prístroj

Použitie:

Kardiológ, internista, všeobecný lekár

Úhrada ZP:

Všeobecný lekár
výkon č. 5715 – 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi – naloženie a zosnímanie
výkon č. 5716 – počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom
výkon č. H0003 – Iniciálne vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením (artériovou hypertenziou)
výkon č. H0004 – Kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením (artériovou hypertenziou)

Internista, Kardiológ
výkon č. 5715 – 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi – naloženie a zosnímanie
výkon č. 5716 – počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom

Tlakový holter cena:

1 400 € s DPH (1166,67 € bez DPH)

 

Aviva s.r.o.
E-mail: avivasro@gmail.com
Telefón: +421 948 427 213

Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás