Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu – 15. – 16. jún 2017 – Bardejovské Kúpele

Dňa 15. – 16. júna 2017 nás môžete stretnúť na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, ktoré sa budú konať v Bardejovských Kúpeľoch. Okrem nášho stánku môžete prísť na našu prednášku na tému Terapia lymfedému a jej možnosti na Slovensku.

Na kongrese zaznejú témy:

  • Epidemiológia obezity na Slovensku a na svete
  • Detská obezita a perspektívy vysokej morbidity slovenskej populácie
  • Životný štýl – obezita – onkológia
  • Ochorenia srdca pri obezite
  • Endokrinológia a obezita
  • Pečeň a metabolický syndróm
  • Diabetes mellitus a obezita
  • Multidisciplinárny prístup k liečbe obezity
  • Pohľad vysokých škôl na problematiku obezity

Srdečne Vás pozývame.

Prakt. obezitológia