Lymfatická drenáž a krvný obeh patria k najdôležitejším životným funkciám ľudského organizmu. Krvné kapiláry neustále prepúšťajú v tkanivách určité množstvo krvných tekutín, ktoré môžu byť spätne resorbované krvným kapilárnym riečiskom. Ich odvádzanie tkanivami a návrat do krvného obehu je úlohou lymfatického systému, ktorý je tvorený lymfatickými cievami a lymfatickými uzlinami.

Denne sa v ľudskom organizme produkuje cca 2l lymfy, ale jej tvorba sa môže za určitých okolností aj výrazne zvýšiť. Toto množstvo tekutiny sa nazýva bremenom lymfatického – miazgového obehu. Za fyziologických podmienok je transportná kapacita miazgového riečiska mnohonásobne vyššia ako je uvedené „bremeno“ a miazgový obeh má veľkú funkčnú rezervu.

Ak dôjde pri normálnom bremene miazgového obehu z nejakého dôvodu k zníženiu transportnej kapacity do tej miery, že sa vyčerpá funkčná rezerva a bremeno prevýši transportnú kapacitu, dochádza k hromadeniu makromolekulárnych látok a nimi osmoticky pútanej vody v tkanivách. Vzniká lymfedém. Primárny lymfedém je spôsobený vrodenou poruchou lymfatických ciest. Sekundárny lymfedém môže byť vyvolaný úrazom, infekciou, prerušením ciev po chirurgickom zákroku, poškodením ciev malígnym procesom. Lymfedém akéhokoľvek štádia a etiologie predstavuje konečné štádium postihnutia lymfatickej drenáže.

Jeden zo základných pilierov lymfoterapie je prístrojová lymfodrenáž – presoterapia. Prístrojová lymfodrenáž je nielen veľmi uznávanou liečebnou metódou so širokou škálou indikácií, ale v súčasnej dobe aj veľmi populárna relaxačná a kozmetická metóda. Napomáha celkovej regenerácii, detoxikácii organizmu, zlepšeniu metabolizmu a fyzickej kondície.

Pri presoterapii je dôležité dbať na vhodné nastavenie parametrov terapie. Prístroje PNEUVEN ponúkajú široké možnosti nastavenia, aby bolo možné vyhovieť každej individuálnej požiadavke a nastaviť presne vhodný typ liečby pre každého zákaznika/pacienta.

clovek