Zápas s celulitídou predstavuje pre väčšinu žien celoživotné usilovanie a mal by byť najintenzívnejší v rizikových obdobiach života ženy (už čoskoro po puberte, počas gravidity, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, hormonálnych liekov, prípadne v menopauze). Celulitída je nielen kozmetický, ale predovšetkým zdravotný problém. Jej výskyt signalizuje aj vznik možných závažných zdravotných problémov. Už jej kľúčový problém – nedostatočnosť lymfatického systému – znamená okrem iného aj možnú zhoršenú detoxikáciu organizmu a znížený imunitný potenciál. Adekvátna liečba či prevencia celulitídy predstavuje teda zároveň veľmi účinnú starostlivosť o celkové zdravie.

Celulitída (odborne lipohypertrofia, Celulita) je hovorový názov pre progresívne degeneratívne zmeny podkožného tukového väziva špecifických telesných partií (stehien, zadku, postihnuté môžu byť aj boky, brucho, event. paže). Vzniká predovšetkým v dôsledku horšieho žilového a najmä lymfatického obehu. Úzko súvisí s pôsobením ženských pohlavných hormónov. Môže sa preto objaviť už v puberte, u žien sa často zvýrazňuje v období gravidity.

Stupne celulitídy

Výraznosť prejavov celulitídy môže byť rozdielna v závislosti na stupni postihnutia. Rozoznávame štyri stupne (štádiá) celulitídy:

 1. Prejavy tzv. pomarančovej kože sú viditeľné len pri tlaku na kožu, napr. pri takzvanom štiepacom teste – stlačením kože medzi dvoma prstami možno pozorovať vznik kožnej riasy.
 2. Celulitída je zrejmá pri státí či sedení, zaťažou svalstva, alebo pri ostrom osvetlení. Poležiačky, pri uvoľnenom svalstve, nerovnosti nie sú pozorovateľné.
 3. Nerovnosti sú pozorovateľné stále, bez ohľadu na polohu.
 4. Trvalo pozorovateľné hrubé nerovnosti na povrchu kože, ktoré môžu vykazovať ďalšie komplikácie (monštrózne zväčšenie tukového tkaniva, opuchy, bolestivosť). Toto štádium už nemožno považovať za iba kozmetický problém, ale prerastá v problém zdravotný.

Vzhľadom k vyššie uvedeným príčinám, ktoré môžu stáť za rozvojom celulitídy, je pred začatím zodpovedajúcej starostlivosti nutné vylúčiť prítomnosť zdravotných komplikácií a posúdiť, či sú kožné prejavy naozaj len kozmetickou záležitosťou. Aktuálne informácie však potvrdzujú, že hranica medzi kozmetickým a zdravotným problémom je v prípade celulitídy naozaj veľmi tenká a diskutabilná.

Veľmi dôležitá je však informácia, že jedinou kapilárou v tele schopnou vstrebať a transportovať proteíny a tuk z tkanív je lymfatická kapilára. Je teda zrejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatočná transportná kapacita sú základnou podmienkou úspešnej prevencie a liečby celulitídy.

Liečba celulitídy:

 • základom terapie a prevencie celulitídy je odborne vykonaná ručná alebo prístrojová lymfodrenáž (pred prístrojovou presoterapiou musia byť odborne uvoľnené lymfatické uzliny).
 • podľa individuálnej potreby možno využiť prvky kompresnej terapie (kompresné prádlo, pančuchy, atď.).
 • cvičenia a vhodná pohybová aktivita – výber vhodných pohybových aktivít, ich intenzita musí rešpektovať stupeň a príčiny ťažkostí (nadmerná intenzita, príp. Nevhodné pohybové aktivity vedú veľakrát paradoxne k zhoršeniu stavu), ideálne je rýchla chôdza (minimum je trikrát týždenne pol hodiny)
 • v indikovaných prípadoch je vhodné nasadiť farmaká a využiť potravinové doplnky (venofarmaká, enzýmy, vitamíny, antioxidanty, bylinné zmesi Čínskej medicíny atď.)
 • všetko je vhodné podporiť režimovými opatreniami, teda pitný režim, pestrá a hodnotná strava, hlavne vylúčenie potravín z bielej múky), vylúčenie nikotínu a destilátov, udržiavanie optimálnej hmotnosti atď., dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu
 • rôzne fyzikálne metódy a lokálne ošetrenie (napr. vákuová pumpa, hĺbkové teplo – škoricové zábaly, anticelulitídne masti, gély) Prinášajú istý efekt, avšak často krátkodobý, ale nemôžu odstrániť vlastnú príčinu celulitídy. Niektoré z týchto metód, ktoré sú v jednotlivých prípadoch nevhodne indikované, môžu stav celulitídy zhoršiť
 • chirurgické zákroky (liposukcia) neprinášajú v prípade celulitídy dlhodobo uspokojivé výsledky

Pozitívne ovplyvnenie lymfatického systému efektívne zabezpečuje opakovaná odborne vykonaná lymfodrenáž, ktorá zlepší „prietok lymfatického riečišťa a navodí fyziologické pomery v podkoží. Cieľom je naštartovať lymfatický systém a zlepšiť jeho funkčnosť trvalo. Dnes sú k dispozícii aj vhodné lymfodrenážna prístroje aj na domácu starostlivosť (viac TU). Na základe klinických testov sa výrobcovia zamerali na obnovenie transportu lymfy z dolných končatín do brucha. Výsledkom sú tzv.

Charakteristika celulitídy:

 • postihuje aj veľmi mladé, štíhle a športujúce ženy
 • ide o chronický stav, charakterizovaný spočiatku pomalým rozvojom, ale neskôr vždy s narastajúcou progresiou
 • včas neliečená vedie k nevratným degeneratívnym zmenám podkožného tkaniva
 • už vzniknutú celulitídu nemožno úplne odstrániť, odborne vedená terapia však môže zlepšiť jej estetický vzhľad a zastaviť inak nevyhnutné progresívne zhoršovanie
 • celulitída je multifaktorová a medziodborová medicínska problematika

Příčiny vzniku celulitídy:

 • vznik celulitídy je komplikovaný a dlhodobý proces
 • hlavnou príčinou sú poruchy cirkulácie žilovej krvi a hlavne lymfy
 • významným faktorom je ďalej nepriaznivá hormonálna situácia (hormonálna nerovnováha, nadprodukcia estrogénu, skorý nástup menštruácie, užívanie hormonálnych prípravkov)
 • veľmi záleží na genetických, dedičných dispozíciách
 • svoju úlohu hrá aj kvalita väzivového tkaniva

Návlek N21K,N7K Nohavice (7K, 21K)