Meranie členkových tlakov – Boso ABI-systém 100

Základné vlastnosti boso ABI-systému 100

  • jednoduché zistenie indexu členok / rameno (ABI index)
  • súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
  • oscilometrická metóda merania
  • prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
  • grafické porovnanie viacerých merení
  • konfigurovateľná záverečná správa
  • komunikácia s programami pre vedenie ambulancie Medicom, WinAmbulancia… (GDT 2.0)

Boso ABI-system 100 – svetová novinka

Prístroj BOSO ABI 100 prináša celkom novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI – Ankle Brachial Index).
Periférne arteriálne ochorenie, alebo ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. Zvlášť u rizikových skupín – fajčiari, diabetici a starší ľudia – je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované.
Prístroj BOSO ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo. Jednoduchá a rýchla obsluha umožňuje široké použitie tejto vyšetrovacej metódy. Tým je možné včasné rozpoznanie, predovšetkým, keď pacient ešte nepociťuje žiadne ťažkosti. Prístroj BOSO ABI 100 teraz otvára dvere k riešeniu ochorenia v počiatočnom štádiu.

Špecificita tohto vyšetrenia je 95-100%, čím sa stáva veľmi žiadané zo strany pacientov a bolo zaradené medzi uhrádzané výkony.

Boso ABI-systém 100 – obslužný program

Po meraní môžu byť hodnoty prenesené prostredníctvom USB kábla do PC, kde SW automaticky vypočíta ABI index. Program ABI obsahuje databázu s pacientskými dátami, grafické zobrazenie nameraných hodnôt a GDT rozhranie na prenos výsledku merania do ambulantného programu.

 

Zdravotný výkonStanovenie ABI indexu oscilometrickou metódouje zaradený do katalógu zdravotných výkonov aj na Slovensku s platnosťou od 1.4.2016 a je uhrádzány všetkým praktickým lekárom – kód výkonu je H0008.

Výkon je zdravotnou poisťovňou akceptovaný:

  1. u symptomatických pacientov s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK);
  2. u asymptomatických pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti a postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií, a pod.);
  3. u všetkých poistencov nad 60 rokov

PRODUKTOVÝ LIST


Meracia metóda oscilometrická
Merací rozsah 40 až 240 mmHg
Tlak v manžete 0 až 300 mmHg
Hmotnosť 3 kg bez napájacieho zdroja
Rozmer (Š x V x H) 458 x 83 x 290 mm
Hardwérové požiadavky na pc 64 MG Ram, grafická karta, 20 MB voľnej pamäte na hardisku
1 USB port, OS Win XP, Vista, 7

Zdravotnícky výkon je zaradený v katalógu zdravotníckych výkonov nasledovne:

„Stanovenie ABI indexu oscilometrickou metódou“
kód výkonu: 
H0008


Cena 2 280 € bez DPH / 2 736 € s DPH
Obsah balenia prístroj ABI Boso + 2 ks manžiet na rameno (obvod ramena 22 – 42 cm) + 2 ks manžiet na členok (obvod nohy 18 – 38 cm) + napájací zdroj + USB kábel + obslužné CD s návodom
Aviva s.r.o.
E-mail: avivasro@gmail.com
Telefón: +421 948 427 213

Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás