SPOĽAHLIVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU

 • 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku
 • oscilometrická metóda merania
 • spoľahlivosť a presnosť prístroja overená podľaScanlight-III_BHS-A_A
  štandardov BHS A/A a AAMI
 • tichý chod pacientského záznamníka
 • jednoduchá obsluha
 • komunikácia pomocou BluetoothTM, COM portu alebo USB
 • prehľadný vyhodnocovací program
 • konfigurovateľná záverečná správa
 • komunikácia s programamy pre vedenie ambulancie (GDT 2.0)
 • archivácia záznamov
 • možnosť rozšírenia systému o dalšie diagnostické prístroje (PADSY)

24-hodinový monitor krvného tlaku Scanlight bol vyvinutý pre každodenné použitie v nemocniciach a privátnych ambulanciách. Vďaka spoľahlivosti merania pacientskeho záznamníka a prehľadnosti vyhodnocovacieho programu umožňuje Scanlight získať lekárovi dokonalú predstavu o trende krvného tlaku pacienta behom celých 24 hodín.

 

Meranie krvného tlakuSL-pomocnik

Prístroj využíva oscilometrickú metódu merania krvného tlaku, vyznačuje sa veľmi rýchlym a tichým priebehom vlastného merania, umožňuje presné nastavenie dennej a nočnej fázy pomocou pacientskeho tlačidla. Vďaka svojim malým rozmerom a veľmi tichému chodu je 24-hodinové monitorovanie pre pacienta veľmi šetrné.

Analýza a hodnotenie

Holter-krevniho-tlaku-SCANLIGHT-grafSoftwarový modul pre analýzu záznamu dáva užívateľovi mnoho možností zobrazenia nameraných hodnôt ako v grafoch, tak v tabuľkách. Veľmi dobrú orientáciu umožňuje grafické zobrazenie priebehu hodnôt krvného tlaku a pulzovej frekvencie v čase. Lekár tak môže rýchlo získať prehľad o prekročení limitných hodnôt. Pre iný spôsob pohľadu na namerané hodnoty program poskytuje zobrazenie formou histogramov či rozptylov.

Záverečná správa a tlačHolter-krevniho-tlaku-SCANLIGHT-tisk-statistika

Ovládací program umožňuje vytvoriť rôzne varianty záverečnej správy, tvorbu preddefinovaných textových fráz a zobrazenie tlačového náhľadu.

 

 

Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás