Prístroj PNEUVEN MEDI 8.14 je prenosný multifunkčný prístroj pre presoterapiu a rehabilitáciu, určený najmä pre zdravotnicke zariadenia a rehabilitačné centrá. Svoje uplatnenie nájde najmä v odboroch angiológia, flebológia, lymfológia, dermatológia a liečebná rehabilitácia.

Prístroj je vybavený dvoma univerzálnymi konektormi po sedem vývodov, ktoré slúžia pre jednoduché a spoľahlivé pripojenie celého dodávaného sortimentu – tri, sedem, jedenásť, štrnásť a viackomorových návlekov na ruky, nohy, brucho alebo zadok.

Koncepcia prístroja umožňuje pomocou dotykového ovládania alebo čipovej karty prevádzkovať prístroj v programovom režime základnom, kedy zvolená rýchlosť tlakovej vlny je konštantná a výsledný zvolený tlak vo všetkých komorách návleku je rovnaký a v režime GRADIENT, kedy zvolená rýchlosť tlakovej vlny je konštantná a zvolený tlak klesá v komorách návleku od periférie k centru. Prístroj dokáže vyvinúť tlak od 0-12 kPa, čím ďaleko prevyšuje potreby bežnej praxe

Prístroj je možné ovládať pomocou dotykového ovládania, alebo USB kľúčom s aplikáciou nastaveného prgormu. Prístroj automaticky spustí terapiu a po ukončení ohlási zvukovým oznámením ukončenie program a sám sa uvedie do stand-by režimu.

Prístroj taktiež umožňuje pracovať v podtlakovom režime. V spojení so špeciálnym príslušenstvom, je možné prístroj používať na podtlakovú terapiu, teda bankovanie. Taktiež spätný tlak prístroja umožňuje dokonalé vyprázdnenie komôr návleku po ukončení terapie a uľahčuje tak obsluhu prístroja a predlžuje životnosť návlekov.

Programové vybavenie predstavuje 86 štandardných masážnych, rozmasírovacích a kombinovaných programov pre liečbu končatín a ich častí. Okrem možnosti nahrať akýkoľvek z týchto program na čipovú kartu a urýchliť tak jeho spustenie, je možné uložiť do pamäti prístroja 6 programov medzi obľúbené terapie. Prístroj umožňuje individuálne upraviť rozsah používaných komôr. Funkcia individuálny program umožňuje v prípade akéhokoľvek dôvodu (otvorená rana alebo iný defekt) vynechať pri terapii akúkoľvek komoru.

Takto široké spektrum programov umožňuje výber optimálneho programu tak, aby vyhovoval v maximálnej miere terapii potrebnej pre každého pacienta.


SIEŤOVÉ NAPÄTIE 230 V/50Hz
POČET PROGRAMOV 86 základných programov
PRÍKON 75 VA
RÝCHLOSŤ NAPĹŇANIA KOMÔR nastaviteľné
ČERPACÍ VÝKON 0,75 l/s
HMOTNOSŤ 7,4 kg
TLAK VZDUCHU 0 – 12 kPa
ROZMERY 321 x 321,5 x 140,3 mm
PODTLAK -25 kPa
TLAKOVÝ GRADIENT 0-99%

Aviva s.r.o.
E-mail: avivasro@gmail.com
Telefón: +421 948 427 213

Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás