Prístroj PNEUVEN RELAX 6.14 je prenosný multifunkčný prístroj pre presoterapiu, regeneračné a masážne úcely, určený najmä pre wellness centrá, kozmetické a masážne salóny a fitness centrá. Je vhodný u ľudí s výskytom lipedému, celulitídy, pre regerneráciu a relaxáciu organizmu a ako prevencia žilových ochorení alebo pre regeneráciu pri úrazoch, alebo bolestiach.

Prístroj je vybavený dvoma univerzálnymi konektormi, kde každý má sedem vývodov, ktoré slúžia pre jednoduché a spoľahlivé pripojenie celého dodávaného sortimentu – tri, sedem, jedenásť, štrnásť a viackomorových návlekov na ruky, nohy, brucho alebo zadok.

Koncepcia prístroja umožňuje pomocou dotykového ovládania alebo čipovej karty prevádzkovať prístroj v programovom režime základnom, kedy zvolená rýchlosť tlakovej vlny je konštantná a výsledný zvolený tlak vo všetkých komorách návleku je rovnaký a v režime GRADIENT, kedy zvolená rýchlosť tlakovej vlny je konštantná a zvolený tlak klesá v komorách návleku od periférie k centru.

Prístroja taktiež umožňuje pracovať v podtlakovom režime. V spojení so špeciálnym príslušenstvom, je možné prístroj používať na podtlakovú terapiu, teda bankovanie. Taktiež spätný tlak prístroja umožňuje dokonalé vyprázdnenie komôr návleku po ukončení terapie.

Programové vybavenie predstavuje 86 štandardných masážnych, rozmasírovacích a kombinovaných programov pre liečbu končatín a ich častí. Takto široké spektrum programov umožňuje výber optimálneho programu tak, aby vyhovoval v maximálnej miere terapii potrebnej pre potreby daného klienta.


SIEŤOVÉ NAPÄTIE 230 V/50Hz
POČET PROGRAMOV 86 základných programov
PRÍKON 75 VA
RÝCHLOSŤ PREPÍNANIA KOMÔR nastaviteľné
ČERPACÍ VÝKON 0,75 l/s
HMOTNOSŤ 7,4 kg
TLAK VZDUCHU 0 – 12 kPa
ROZMERY 321 x 321,5 x 140,3 mm
PODTLAK -25 kPa
TLAKOVÝ GRADIENT 0-99%
Aviva s.r.o.
E-mail: avivasro@gmail.com
Telefón: +421 948 427 213

Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás